Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.