Πρόσκληση σε φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου καλεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, έως τις 25/10/2019

  • τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου Δίου – Ολύμπου, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ορίζοντας έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του,
  • τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να προσέλθουν στα γραφεία του κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο Λιτόχωρο, Αγ. Νικολάου 15) και να δηλώσουν την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο του Δήμου, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα οριστούν οι δημότες για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ