Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23/10/2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 23/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. «Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ΄ τριμήνου 2019 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  2. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.236/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 263/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ενόψει των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ