Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Ο.Ε. στις 10/08/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 10/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
  2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάν παραχώρησης:

1.απορριμματοφόρου οχήματος  από την εταιρεία «Κ. ΜΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για ορισμένο χρονικό διάστημα

H   πρόσκληση επιδίδεται   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει το γεγονός ότι ειδικότερα, για την Υπηρεσία Καθαριότητας, και ενώ διανύουμε την καρδιά της  θερινής περιόδου με πολλαπλάσιες ανάγκες, σήμερα υπάρχουν υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και στις ειδικές κατηγορίες ΑΜΕΑ που προληπτικά απομακρύνθηκαν σύμφωνα και με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, από την υπηρεσία για την διαφύλαξη της υγείας τους, υπάρχει υπάλληλος που νοσεί από covid και υπάλληλοι που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα καιρικά φαινόμενα που διανύουμε, κύμα καύσωνα /ανυδρία και για λόγους προστασίας  της δημόσιας υγείας συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Δήμου είναι πολλαπλάσιος από το μόνιμο με αντίστοιχες ανάγκες για τη καθαριότητα των τουριστικών οικισμών, κρίνεται αναγκαία η σημερινή δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα η άριστη αποκομιδή απορριμμάτων σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ