Προμήθεια δύο ημιφορτηγών τύπου Pickup

Προμήθεια δύο ημιφορτηγών τύπου Pickup

Παρελήφθησαν από το Δήμο Δίου-Ολύμπου δύο καινούργια ημιφορτηγά  οχήματα τύπου PICKUP  για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Η προμήθεια των οχημάτων, που πραγματοποιήθηκε μετά από διαγωνισμό, ύψους  62.680 ευρώ, ανανεώνει και ενισχύει τον στόλο των οχημάτων και συμβάλλει  στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Σημαντική  προτεραιότητα παραμένει η ανανέωση καθώς και  η συντήρηση των υλικοτεχνικών υποδομών ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να αντιμετωπίζει εγκαίρως και με επιτυχία τις καθημερινές προκλήσεις και προβλήματα στην επικράτεια του Δήμου.