Προκύρηξη για “χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο” (η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνεται στο παράρτημα)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο: