Παράταση  προθεσμίας λήξης  της 1ης ανάρτησης της μελέτης με τίτλο                 «  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό περιθώριο για την ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων πολιτών , σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία λήξης  της 1ης ανάρτησης της μελέτης που παραλήφθηκε με την αριθ.344/2023 Α.Δ.Σ. ,έως τις 15-03-2024.

Γνωστοποιείται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας, αρμόδια υπάλληλος κ. Τσερδανέλη Μαρία , τηλ. 2352350157) και να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις του έως και τις 15-03-2024.

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

                                                                       ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ