Ορισμός Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

163 Views

Τροποποίηση της αριθμ.763/19033/21-11-2018 απόφαση Δημάρχου – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Attachments