Μίσθωση ακινήτων και χώρων αιγιαλου & παραλίας

Πληροφορίες στο Τμήμα Μισθωμάτων κ.Δεληγιάννη Ολυμπία
email: deligianni@dion-olympos.gr,
Τηλέφωνο 2352350149,
ΦΑΞ : 2352350128.