Λήξη προθεσμίας για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Λήξη προθεσμίας για ένταξη  στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι η παράταση για τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019(ΦΕΚ 73/17-05-2019, τεύχος Α΄) λήγει στις 31-12-2019.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμοδίων Υπουργείων, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και η ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους να διακανονίσουν τα χρέη τους με τους πλέον ευνοϊκούς όρους.

Σε αντίθετη περίπτωση και για όσους δεν ρυθμίσουν ή ξοφλήσουν τις οφειλές τους, από τη νέα χρονιά ο Δήμος θα προβεί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών, ήτοι:

α) Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων
β) Δεσμεύσεις φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας κλπ.

Προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη των ανωτέρω αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλείσθε να προσέλθετε  στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την τακτοποίηση των οφειλών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Δήμου: 2351351000, 2352350152, 2352350153, 2352041245