Ισολογισμός 2018 του Δ.Δίου-Ολύμπου

290 Views

Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την αριθμ.209/2019 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΕΡ4Ω9Δ-42Δ)

 

Attachments