Επείγουσα ενημέρωση σχετικά με την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων