Εκποίηση δημοτικής έκτασης στην θέση “Κουσάρι” στην Δ.Κ.Καρίτσας

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, με αριθμ.τεμαχίου 4, στη θέση “Κουσάρι” (Σχολικό) της Δ.Κ.Καρίτσας.