Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 26.700τμ στην θέση “Μουτσάλα” Τ.Κ.Δίου για καλλιέργεια

218 Views

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700τμ τμήμα του με αριθμ.416 τεμ.συνολικού εμβαδού 26.914τμ στη θέση “ΜΟΥΤΣΑΛΑ” (Σχολικό) της Τ.Κ.Δίου, για καλλιέργεια