Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 26.700τμ στην θέση “Μουτσάλα” Τ.Κ.Δίου για καλλιέργεια

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700τμ τμήμα του με αριθμ.416 τεμ.συνολικού εμβαδού 26.914τμ στη θέση “ΜΟΥΤΣΑΛΑ” (Σχολικό) της Τ.Κ.Δίου, για καλλιέργεια