Εγκλογικές δαπάνες συνδυασμών & υποψηφίων

Αποστολή εγκυκλίου 11 του ΥΠΕΣ περί “Εφαρφογή των διατάξεων του Ν.3870/2010 – Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών & υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις Περιφερειακές & Δημοτικές εκλογές – ενόψει των εκλογών της 26ης Μαίου 2019.

 

Συνημμένα αρχεία