Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: