Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500τμ στην Δ.Κ.Πλαταμώνα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500τμ, με αριθμό 2β στην Δ.Κ.Πλαταμώνα

Συνημμένα αρχεία