Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Πλαταμώνα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (όμορο με ALPHA BANK) Δ.Κ. Πλαταμώνα

Συνημμένα αρχεία