Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης Δίου-Ολύμπου»

Συνημμένα αρχεία