Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 (21η Συνεδρίαση)

1-249-Έγκριση-πλειοδοτικής-δημοπρασίας-για-εγκαταλελειμμένα-οχήματα-6ΘΑ9Ω9Δ-Γ9Κ

1ο-εκτός-248-1η-αναμόρφωση-προϋπολογισμού-ΨΦΔΗΩ9Δ-ΞΤΧ

2-250-Έγκριση-1ου-ΑΠΕ-για-Κατασκευή-κυκλικών-κόμβων-ΨΤΨΖΩ9Δ-ΔΣΣ

3-251-Παράταση-προθεσμίας-του-έργου-Αντιμετώπιση-διάβρωσης-ακτής-Δ.Δ.-Πλαταμώνα-6ΖΠ5Ω9Δ-ΛΡ8

4-252-Παράταση-του-έργου-Κατασκευή-καταφυγίου-αδεσπότων-ζώων-συντροφιάς-Ψ92ΥΩ9Δ-0Δ3

5-253-Έγκριση-1ου-ΑΠΕ-Ασφαλτοστρώσεις-στη-ΔΕ-Αν.Ολύμπου-65ΙΦΩ9Δ-ΡΣ6

6-254-Αποδοχή-και-9η-Αναμόρφωση-ΩΧ26Ω9Δ-Β0Γ

7-255-Τροποποίηση-Τεχνικού-ΟΡΘΗ-68ΠΙΩ9Δ-ΘΟ3

8-256-11η-Αναμόρφωση-9Ω7ΡΩ9Δ-Ω2Γ

9-257-Κατανομή-ΣΑΤΑ-α-και-β-εξαμήνου-6ΖΠΠΩ9Δ-ΗΒΩ

12-259-Διαγραφή-οφειλής-14280-6854Ω9Δ-69Ρ

13-260-Διαγραφή-οφειλής-14146-9ΑΧΟΩ9Δ-Ζ2Π

14-261-Διαγραφή-οφειλής-13509-6Λ4ΦΩ9Δ-Ε5Α

15-262-Διαγραφή-οφειλής-13626-6ΧΠΩΩ9Δ-ΞΦ3

16-263-Διαγραφή-οφειλής-13657-ΨΨ7ΨΩ9Δ-Θ1Σ

Συνημμένα αρχεία