Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου προς τους Δημότες

Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου προς τους Δημότες

Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Ευάγγελου Κ. Γερολιόλιου προς τους Δημότες τού Δ.Δίου-Ολύμπου για την αποτύπωση της κατάστασης την 31/8/2019.

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες
Στην έναρξη αυτής της δημοτικής περιόδου θεωρούμε υποχρέωσή μας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος στις 31-08-2019,όπως άλλωστε δεσμευτήκαμε, τόσο προεκλογικά, όσο και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε ο εντολοδόχος και τελικός κριτής, δηλαδή εσείς, να κρίνετε την αρχόμενη την από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 δημοτική περίοδο, γνωρίζοντας την αλήθεια, με αριθμούς και δεδομένα.
Οι συνεργάτες μου κι εγώ, τους τελευταίους δύο μήνες, προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του δήμου. Συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους, οι οποίοι πρόθυμα μας παρείχαν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους τομείς τους.Εργαστήκαμε, προκειμένου να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της ηθικής και του χρέους.
Βέβαια, είχαμε την εντύπωση (όπως άλλωστε και σεις), ότι πρόκειται να διαδεχθούμε ένα εντελώς αποσαθρωμένο σύστημα διοίκησης, ένα Δήμο σε οικονομική αδυναμία και κατεστραμμένες υποδομές λειτουργίας. Ήταν αδύνατο όμως, να φανταστούμε τα πραγματικά μεγέθη και την τραγικότητα της κατάστασης.
Σήμερα με τρόπο θεσμικό, ως Δήμαρχος του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προχωρώ στην παρακάτω καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης για την ενημέρωσή σας.
Η ενημέρωση αφορά:
Α. Την αποτύπωση των οικονομικών του Δήμου.
Ζήτησααπό τον απελθόντα Δήμαρχο, με τα υπ. αριθμ.13869/12-08-2019 και 13870/12-08-2019 έγγραφά μου, να ενημερωθώ σχετικά με τις πιθανές οφειλές της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Εκαι του Δήμου, δηλαδή τι χρωστούμε και σε ποιον. Κι αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχω γίνει δέκτης πολλών αιτημάτων από επαγγελματίες, για οφειλές από εργασίες που παρείχαν στο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές αυτές αφορούν τις αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών – εργασιών, κατά είδος και αξία, για τις οποίες λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα τους δεν προβλέφθηκε ψήφιση πίστωσης στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, δεν υφίσταται η σχετική έκθεση ανάληψης δαπάνης και αναμένεται να είναι απαιτητές από τους προμηθευτές – πιστωτές του Δήμου μας.
Όσον αφορά τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε απάντηση δεν υπήρξε.
Όσον αφορά το Δήμο, με το υπ. αριθμ. 14823/30-08-2019 έγγραφο του απερχόμενου Δημάρχου,μου γνωστοποιήθηκε μια ασαφής και ελάχιστα κατατοπιστική αποτύπωση. Κατόπιν τούτου, την πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε θα την αποτυπώσουν ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι εκλήθησαν για το σκοπό αυτό. Το πόρισμα, όταν είναι έτοιμο, θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Β. Την κατάσταση της Υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων (στόλος και προσωπικό) την 31η Αυγούστου 2019.
• Ο Δήμος καλείται τον Αύγουστο να περισυλλέξει περισσότερους από 120 τόνους σκουπιδιών ημερησίως, έργο που απαιτεί τουλάχιστον δέκα απορριμματοφόρα και ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης.
• Επιχειρησιακά ο Δήμος μας διαθέτει μόνο δύο λειτουργικά απορριμματοφόρα, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΝΤ 7361 και ΚΗΗ 3357 και επιπλέον άλλο ένα, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8291 που η ηλικία του υπερβαίνει τα 30 έτη και έπρεπε ήδη να είχε παροπλιστεί.
• Δεν υπάρχει πλυντήριο για τους κάδους.
• Δεν υπάρχουν λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων, παρά μόνο ελάχιστοι και σε κακή κατάσταση.Υπάρχει έλλειμα τουλάχιστον 500 κάδων.
• Στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί για τη συντήρηση και την αγορά ανταλλακτικών των οχημάτωνέχουν εξαντληθεί, δηλαδή έχουν μηδενικά υπόλοιπα, γι΄ αυτό και τα απορριμματοφόρα βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.
• Δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα αποκομιδής, γιατί απλά δεν μπορεί να τηρηθεί.
• Υπάρχουν περιοχές στο Δήμο μας, όπου η αποκομιδή γίνεται ανά μία ή δύο εβδομάδες χωρίς να είναι προσδιορισμένο χρονικά πότε θα συμβεί.
• Και το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό αποκομιδής, παρά μόνο δύο άτομα,ενώ οι εννιά συμβασιούχοι υπάλληλοι δίμηνης απασχόλησης, παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν, δεν επαρκούν.
Όσον αφορά τη συνδρομή της ιδιωτικής εταιρείας αποκομιδής στην οποία ανατέθηκε επικουρικός ρόλος με τρία απορριμματοφόρα, αυτή κατέστη δυνατή μόλις την 12η Αυγούστου, μέχρι 31 Αυγούστου 2019, αφού η αδράνεια της απελθούσας δημοτικής αρχής υπήρξε παροιμιώδης.
Προφανώς σύστημα ανακύκλωσης δεν υφίσταται, παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες των προηγούμενων μηνών και την τοποθέτηση αντίστοιχων μπλε κάδων , αποκλειστικά για το θεαθήναι…
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω ότι από το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής με αριθμό 14794/30-08-2019προκύπτει ότι δηλώθηκε στις 10-06-2019 στην Αστυνομία, κλοπή τριών μη λειτουργικών απορριμματοφόρων και ενός οχήματος πλύσεως κάδων, που έγινε στο διάστημα από 20-05 έως 10-06-2019, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΑΔΟ. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με λίγα λόγια δεν υπάρχει υπηρεσία αποκομιδής. Πρέπει να επανασυσταθεί και να οργανωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να βρει το δήμο μας καθαρό και περιποιημένο.
Γ. Τον μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό.
Αν και ζητήσαμε να υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, αυτό δεν κατέστη δυνατό, και έτσι σας παραθέτουμε τον πίνακα κατάστασης οχημάτων με εισερχόμενο πρωτόκολλο του αμαξοστασίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου που ίσχυε στις 31-08-2019.
Επίσης δεν λειτουργούσε Γραφείο Κίνησης Οχημάτων, ούτε και Αποθήκες Χρέωσης Υλικού, Ηλεκτρολογικού ή Υδραυλικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1 ΤΟΥΟΤΑ ΚΗΥ 2896 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ-(ΦΡΕΝΑ ΜΙΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
2 IVECO  ΚΗΥ 4229 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
3 PIAGGIO KNI 324 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
4 PIAGGIO KNI 325 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
5 KOMATSUM.E.49121

ΔΕΑΔΟΛ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΗ MHX ΕΡΓΟΥ
6 MERCEDES ME 85310 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) MHX ΕΡΓΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 123799 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) MHX ΕΡΓΟΥ
8 RAM Μ.Ε. 49120 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ) MHX ΕΡΓΟΥ
9 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 85332 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) MHX ΕΡΓΟΥ
10 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 39161 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΔΣΑ – ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MHX ΕΡΓΟΥ
11 UNIMOG Μ.Ε.90862/07 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΓΙΑ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ(ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ MHX ΕΡΓΟΥ
12 UNIMOG ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) MHX ΕΡΓΟΥ
13 MITSUBISHI ΚΗΥ 4222 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
14 VW ΚΗΥ 7005 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
15 HYUNDAY ΚΗΥ 4226 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
16 TOYOTAΚΗΥ 2829 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17 TOYOTAΚΗΥ 2852 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
18 MERCEDES ΚΗΥ 7082 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
19 MERCEDES ΚΗΥ 2850 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟ
20 MERCEDES ΚΗΥ 2890 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟ
21 MERCEDES ΚΗΗ 5301 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΦΟΡΤΗΓΟ
22 MAZDA ΚΗΥ 7027 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΦΟΡΤΗΓΟ
23 HYUNDAY ΚΗΥ 7096 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
24 ΚΙΑ ΚΗΗ 5323 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
25 IVECOΚΗΥ 7055 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΦΟΡΤΗΓΟ
26 ISUZUKHY 7066 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟ
27 MAZDA ΚΗΥ 7020 ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟ
28 HYUNDAY ΚΗΥ 7097 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
29 HYUNDAY ΚΗI 8257 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
30 ΚΝΙ 223 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΔΙΚΥΚΛΟ
31 ΚΝΙ 225 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΔΙΚΥΚΛΟ
32 ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ο&Κ 906 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΦΟΡΤΩΤΗΣ
33 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

UNIMOG

ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

34 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

HILTIP

ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

35 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

HILTIP

ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

36 ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
37 ΙΣΤΟΣ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
38 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
39 ΤΑΡΟ ΚΗΥ 2897

ΔΕΑΔΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ(ΣΑΣΜΑΝ ΦΡΕΝΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΦΑΝΑΡΙΑ) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
40 MAZDA KNH 8434

ΔΕΑΔΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
41 RAM ME 3119 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
42 ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ(3) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ MHX ΕΡΓΟΥ
43 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ MHX ΕΡΓΟΥ

 

44 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΜΗΧ ΕΡΓΟΥ

Τα συμπεράσματα είναι δυστυχώς αυτονόητα.
Η αλήθεια είναι πάντα ωφέλιμη.
Η νέα δημοτική αρχή και οι δημοτικοί υπάλληλοι, όλο το έμψυχο δυναμικό του Δήμου μας, αποβλέπουμε στην κατανόηση και τη βοήθειά σας. Να είστε σίγουροι ότι με οργάνωση, πολλή δουλειά, νοικοκυροσύνη και σεβασμό στη δημοτική περιουσία θα αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή, δημιουργώντας, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τον Δήμο που μας αξίζει.
Σας ευχαριστώ
Βαγγέλης Γερολιόλιος
Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου