ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1965 ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Παράταση  προθεσμίας λήξης  της 1ης ανάρτησης της μελέτης με τίτλο, «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1965 ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

      Προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό περιθώριο για την ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων πολιτών , σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται εκ νέου  η προθεσμία λήξης  της 1ης ανάρτησης της μελέτης που παραλήφθηκε με την αριθ.200/2023 Α.Δ.Σ. ,έως τις 18-11-2023.                    

     Γνωστοποιείται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στοΐτσης Ιωάννης, τηλ. 2352350156) και να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις του έως και τις 18-11-2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ