Άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία κλπ)

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου ανακοινώνει ότι, όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πεζόδρομοι κλπ) για το έτος 2020 έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως 15 Ιουνίου 2020, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’αριθ.117/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν εκδοθεί η άδεια του δημάρχου μέσω της παράλληλης καταβολής του αντίστοιχου τέλους, θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87). Επομένως, εάν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης καταλάβει κοινόχρηστο χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.