Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Φιλόδημος ΙΙ)” (Προμήθεια αθλητικού & αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”)

Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (112 kB)ΤΕΥΔ (233 kB)198-685ΗΩ9Δ-9ΜΕ_signed (949 kB)197-9ΥΙΚΩ9Δ-Λ2Μ_signed (377 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (748 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (2 MB)

More info

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed-1 (2 MB)10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed (2 MB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΝΕΑΣ_ΕΦΕΣΟΥ_signed-1 (394 kB)17-Χρονοδιάγραμμα-Εφεσος_signed (94...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (168 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (205 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (387 kB)

More info