Παραλαβή νέων απορριμματοφόρων από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Παραλαβή νέων απορριμματοφόρων από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου

. Παρελήφθησαν τα δύο από τα τρία νέα απορριμματοφόρα, τελευταίας τεχνολογίας, που απέκτησε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου μετά από διαγωνισμό, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις επόμενες μέρες αναμένεται να...

More info