Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed-1 (2 MB)10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed (2 MB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΝΕΑΣ_ΕΦΕΣΟΥ_signed-1 (394 kB)17-Χρονοδιάγραμμα-Εφεσος_signed (94...

More info