Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Μελέτη (157 kB)Διακήρυξη (427 kB)Προκήρυξη (68 kB)

More info

Διακήρυξη διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Τεχνική-μόνο_signed (247 kB)Τεύχος-τεχνικών-προδιαγραφών-ΣΒΑΚ_signed (539 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ_signed (570 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ (89 kB)Συγγραφή-υποχρεώσεων-ΣΒΑΚ_signed (262...

More info