Ανακοίνωση βολών στο Πεδίο Βολής Λιτοχώρου (01-25 Απριλίου 2021)

Aπό 01 έως 25 Απριλίου 2021και από ώρα 08:00 έως 20:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων, ΕΕ/Π και εκρήξεις στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα οι περιοχές: Ι. Μ. ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ ΡΕΜΑ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ...

More info