Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ: . ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.  Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών...

More info