Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ: . ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 . ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ  / ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τίτλος κτήσης ακινήτου.  Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ιδιοκτήτη ή...

More info