Βεβαίωση ΤΑΠ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ: . Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται ...

More info