Βεβαίωση ΤΑΠ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού...

More info