Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 (21η Συνεδρίαση)

Συνημμένα αρχεία 16-263- Διαγραφή οφειλής – 13657 – ΨΨ7ΨΩ9Δ-Θ1Σ (187 kB)15-262- Διαγραφή οφειλής – 13626 – 6ΧΠΩΩ9Δ-ΞΦ3 (189 kB)14-261- Διαγραφή οφειλής 13509 – 6Λ4ΦΩ9Δ-Ε5Α (187 kB)13-260- Διαγραφή οφειλής –...

More info