Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 23 Δεκεμβρίου 2020 Διαβάστε την απόφαση του «Πράσινου Ταμείου» για την ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού...

More info