3.230.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ

3.230.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για την κατασκευή του λιμενικού έργου “Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτών στον Πλαταμώνα»”, προϋπολογισμού 3.230.000 €, που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας,  Άξονας Προτεραιότητας 05 “Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων”, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 7 υποθαλάσσιων κυματοθραυστών μήκους 90 μέτρων ο καθένας, σε απόσταση 85 μέτρων περίπου από την ακτή, καθαίρεση των παλαιών προβόλων και επαναπλήρωση της ακτής με άμμο, σε μήκος 1.150 μέτρων.

Εκτείνεται από τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος έως το Φλοίσβο. Το τελικό πλάτος της ακτής θα ξεπεράσει τα 12μ ενώ η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, υπολογίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, συνεπείς στις δεσμεύσεις τους, προχώρησαν στην ωρίμανση της πρότασης εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις και υπέβαλλαν την πρόταση χρηματοδότησης.

Η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε το 2003 επί δημαρχίας Ιωάννη Τσαρούχα και συνεχίστηκε από την επόμενη δημοτική αρχή με Δήμαρχο τον Στέλιο Χονδρόπουλο. Μελετητές ήταν τα μέλη της ομάδος του Δρ. Σπύρου Χριστόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού – Ακτομηχανικού.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης σε συνδυασμό με τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση της παραλιακής οδού, ο Πλαταμώνας αλλάζει όψη, θωρακίζεται η φυσική του ομορφιά και αποκτά υποδομές διεθνών τουριστικών προδιαγραφών.

 

Λιτόχωρο 07 -08 -2018

Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης