Χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ Δίου-Ολύμπου με 450.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ Δίου-Ολύμπου με 450.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

Με το ποσό των 450.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.).

Πρόκειται για ενίσχυση, που προέρχεται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται στους δήμους και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό θα διατεθεί στον Δήμο με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ θα συμψηφισθεί με τη δικαιούμενη επιχορήγηση, που αποδίδεται από τους ΚΑΠ σε 72 μηνιαίες δόσεις.

Εν μέσω της πρωτόγνωρης συνθήκης, που επικρατεί λόγω της πανδημίας, η έμπρακτη ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργεία της επιχείρησης.