ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 868.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 868.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε και επίσημα η χρηματοδότηση ύψους 868.000,00€ για την αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Λιτοχώρου, μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Η απόφαση αυτή, αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλε η Δημοτική Αρχή, τον Οκτώβριο του 2018, τονίζοντας στην πρότασή της, την αναγκαιότητα βελτίωσης του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις.

Ο Δήμαρχος, Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, συνεχίζουν την προσπάθεια αναβάθμισης της καθημερινότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου και η παράδοσή του στους αγρότες του Λιτοχώρου, μέχρι τις αρχές του 2020.