Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Λιτοχώρου

Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Λιτοχώρου

 

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο, μεταξύ του Δημάρχου Βαγγέλη Γερολιόλιου και των εκπροσώπων της εταιρείας «Πολυζώης Νίκος Τεχνική Βιομηχανική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία», η σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» ύψους 328.600€.

Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η ανάθεση έγινε μετά από Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση των υλικών διήθησης, την συντήρηση του κτιρίου και την αναβάθμιση του συστήματος τηλεδιαχείρισης. Μετά το πέρας του έργου, το αναβαθμισμένο διυλιστήριο θα λειτουργήσει πάλι παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες και ποιότητα ύδατος στην ευρύτερη Κοινότητα του Λιτοχώρου.