ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, συνεχίζεται η υποβολή (ηλεκτρονικά) των νέων αιτήσεων για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων.

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών, μετά τη λήξη, για να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης, ώστε η καταβολή του επιδόματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της λήξης της γνωμάτευσης.

Επίσης για όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης. 

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει :
1. Να προσκομίσει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.
2. Να προσκομίσει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο),
3. Να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής, να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
4. Αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής.
5. Αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2352083927
Βρούσια Βιργινία, Κοινωνική Λειτουργός
Μουλά Βασιλική, Ψυχολόγος