ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ν.ΕΦΕΣΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ν.ΕΦΕΣΟΥ

Στις 15 Ιανουαρίου 2019, δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «Αλλαγή Δικτύου Ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του Οικισμού» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.

Στο έργο αυτό, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Νέας Εφέσου έως τον Οικισμό, συνολικού μήκους 1.450 μέτρων περίπου.

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκεςποιοτικής αναβάθμισης των υποδομών των οικισμών της υπαίθρου, μερίμνησαν για τη σύνταξη και ωρίμανση της σχετικής μελέτης και την εξεύρεση πόρων υλοποίησής της.

Με το έργο αυτό, ζωτικής σημασίας τμήμα του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης, εντός του επομένου διμήνου, θα αντικατασταθεί με νέο αγωγό σύγχρονωνπροδιαγραφών.