Τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 (Σχολικοί καθαριστές)

Παρακάτω επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 για τους σχολικούς καθαριστές.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R

Συνημμένα αρχεία