Τελική παράταση προθεσμίας έκδοσης και ανανέωσης αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων

Στην προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών επιπτώσεων που δημιούργησε η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πεζόδρομοι κλπ) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για το έτος 2022, έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως 19 Aυγούστου 2022 (τελική καταληκτική προθεσμία), προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’αριθ.117/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου και των διατάξεων του Ν.4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (λόγω πανδημίας κορωνοϊού).

Επισημαίνεται ότι, η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν εκδοθεί η άδεια του δημάρχου μέσω της παράλληλης καταβολής του αντίστοιχου τέλους, θεωρείται αυθαίρετη.

Επομένως, εάν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης καταλάβει κοινόχρηστο χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

.