ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ. ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ. ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Με κύριο στόχο την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου, συνεχίζει αδιάκοπα τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης, με διαγραμμίσεις οδοστρώματος στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου.

Μετά τη διαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Νέων Πόρων, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες διαγράμμισης τμημάτων του οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα.

Αναλυτικότερα, εκτελέστηκαν εργασίες διαγράμμισης στις Επαρχιακές Οδούς:
⦁ Κατερίνης – Δίου προς Βροντού (ΣΠΕΚΟ), μήκους 4χλμ
⦁ Κατερίνης – Δίου προς Άγιο Σπυρίδωνα (Παναγία), μήκους 4χλμ

και η διαγράμμιση του οδοστρώματος στο τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αγίου Σπυρίδωνα.

Η οδική ασφάλεια παραμένει πάντα προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Κώστα Δημόπουλο και τα έργα που υλοποιούνται στοχεύουν στη βελτίωση του οδικού δικτύου τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

Ειδικά στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, ο οποίος κατά την τουριστική περίοδο δέχεται μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη διατήρηση ενός ασφαλούς Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, με στόχο την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την προστασία της.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές, με γνώμονα τον ορθό σχεδιασμό και τη σωστή εφαρμογή τους, για τον περιορισμό των κινδύνων του οδικού περιβάλλοντος.

 

Λιτόχωρο 03-08-2018

Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης