ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOREGIO ΣΤΗΝ ΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOREGIO ΣΤΗΝ ΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOREGIO ΣΤΗΝ ΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Στην Νάντη της Γαλλίας βρέθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου συμμετέχοντας στην 6η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου BIOREGIO ως μέλος της τοπικής ομάδας εμπλεκομένων φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης έξι περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή καλών πρακτικών στο αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας. Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Τον Δήμο Δίου-Ολύμπου εκπροσώπησε η γενική γραμματέας του Δήμου κ. Ελένη Τσιφοδήμου μετά από πρόσκληση του συντονιστή εταίρου του έργου από την Περιφέρεια Pajat-Hame της Φινλανδίας.