Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέως αδέσποτων ζώων του Δήμου Δίου-Ολύμπου