Πρόσληψη προσωπικού – Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας (ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – συνοδοί)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο:

.