Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης δεξαμενής του Διυλιστηρίου Κοινότητας Βροντούς”

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης δεξαμενής του Διυλιστηρίου Κοινότητας Βροντούς”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

αποθηκεύστε τα αρχεία κάνοντας δεξί κλικ στους συνδέσμους και μετά επιλογή “Αποθήκευση ως…”