Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτερικών ορίων των οικισμών, καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδίων του Δ. Δίου-Ολύμπου, ως προς την ορθότητα υποβολής τους, στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών του ΥΠ.Ε.Ν.”