Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: