Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.