Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση εργασίας “Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Καρίτσα”

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στα ακόλουθα έγγραφα:

.
.