Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στα ακόλουθα έγγραφα:

.
.