Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο.

.

Συνημμένα αρχεία